Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Toezichthoudend bestuur

De El Amienscholen vallen onder het toezichthoudend bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS). Het toezichthoudend bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De bestuurstaken

Het bestuur houdt de identiteit van de school nauwlettend in de gaten en besteedt de overheidsmiddelen volgens de wet en regelgeving. Kenmerkend voor het toezichthoudend bestuur is de ontmenging van “bestuur” en “dagelijkse leiding”. Het bestuur bestuurt en legt de dagelijkse leiding van de organisatie in handen van een andere “laag” in de organisatie, in het geval van de Stichting NIS de algemeen directeur (zie paragraaf 2.3). Het toezichthoudend bestuur is lid van de PO-Raad. De PO-Raad is de brancheorganisatie voor het primair onderwijs. Deze vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

De bestuursleden

Het toezichthoudend bestuur van El Amien bestaat uit 6 leden:

Voorzitter: De heer Rachid Farrahi

Penningmeester: De heer Mohamed Kazhaz

Bestuursleden
De heer Youssef Ouirrhli
De heer Harun Yildirim

Directeur-bestuurder: De heer Younes Hanin

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

Zij houdt de identiteit van de school nauwlettend in de gaten en besteedt de overheidsmiddelen volgens de wet en regelgeving. Kenmerkend voor het toezichthoudend bestuur is de ontmenging van “bestuur” en “dagelijkse leiding”. Het bestuur bestuurt en legt de dagelijkse leiding van de organisatie in handen van een andere “laag” in de organisatie, in het geval van de Stichting NIS de algemeen directeur.

 

De directeur-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de organisatie; de toezichthouders fungeren als intern toezichtorgaan. Taken en bevoegdheden zijn omschreven in de statuten van de SNIS. De rollen en verantwoordelijkheden zijn verder uitgewerkt in het bestuurs- en toezichtreglement. Statuten en bestuurs- en toezichtreglement vormen de kaders voor het managementstatuut. Een goed islamitisch pedagogisch klimaat.

Belangrijke documenten

Hieronder vindt u een selectie van de belangrijke documenten.

Jaarverslag SNIS
2021

Lees het jaarverslag van 2021.

Lezen

Strategisch Beleidsplan SNIS 2019-2023

Lees de laatste versie van Strategisch Beleidsplan.

Lezen
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.