Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Inspraak en medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat meedenkt over het schoolbeleid. Het bestuur dient de MR te betrekken bij het beleid over het onderwijs en de organisatie van de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

De school vindt het heel belangrijk om ouders bij tal van (onderwijs)zaken te betrekken. De ouderbetrokkenheid is ook wettelijk geregeld. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat meedenkt over het schoolbeleid. Het bestuur dient de MR te betrekken bij het beleid over het onderwijs en de organisatie van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht. Dit allemaal is geregeld in het reglement van de medezeggenschapsraad van El Amien 1.

Naast personeelsleden zitten er ook ouders in de MR. Ook zij kunnen hun oordeel geven m.b.t. bepaalde onderwerpen. De leerkrachten worden eens in de twee jaar gekozen door het personeel en de ouders door de ouders. De visie van de MR is om samen met het bestuur en team een constructieve bijdrage aan goed onderwijs aan de leerlingen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De school heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is verplicht omdat het bestuur meer dan één school heeft. De GMR gaat over zaken die beide scholen, El Amien 1 en El Amien 2, aangaan.

De ouderbetrokkenheid

Naast de formele ouderbetrokkenheid is het beleid van de school erop gericht ouders breder te betrekken bij de dingen die op school gebeuren. U vertrouwt immers uw kinderen aan ons toe. Een goede samenwerking tussen school en thuis is daarom van groot belang. Dit contact gaat verder dan het helpen op feestdagen. Wij nodigen ouders uit regelmatig de school te bezoeken, met leerkrachten van gedachten te wisselen en hen te ondersteunen bij verschillende activiteiten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat meedenkt over het schoolbeleid. Het bestuur dient de MR te betrekken bij het beleid over het onderwijs en de organisatie van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht.

 

Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, dan is er naast de MR op de scholen ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR vertegenwoordigt dan meerdere scholen.

 

Net als de MR moet de GMR op tijd worden geïnformeerd over nieuw beleid en altijd worden betrokken. Het schoolbestuur is de gesprekspartner van de GMR. De rechten van de MR en de GMR zijn hetzelfde.

 

U kunt contact met de MR en/of GMR opnemen via onze contact-pagina.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Identiteit

De El Amien is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes.

Zorg voor de kinderen

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.