Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Identiteit van El Amien

De naam van onze school is El Amien. El Amien betekent “de betrouwbare” in het Arabisch en is een van de roepnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

El Amien is een bijzondere school

Met onze naam willen wij ouders duidelijk maken dat de school bewust is van het vertrouwen dat zij in ons stellen door hun kinderen aan ons toe te vertrouwen en dat wij er alles aan zullen doen om hun kinderen optimaal te begeleiden. De El Amien is een bijzondere school, gesticht op islamitische grondslag. Dat wil zeggen dat de school de Koran (het Woord van Allah) en de Soenna (de levenswijze van de profeet Mohammed, vrede zij met hem) als basis neemt om onderwijs te geven en haar leerlingen op te voeden.

Godsdienstonderwijs

Het godsdienstonderwijs neemt een belangrijke plaats in m.b.t. de vorming van onze leerlingen. De directie spant zich tot het uiterste in om de godsdienst- en Koranlessen niet ten koste te laten gaan van andere activiteiten. De godsdienstleerkracht gebruikt, om een doorgaande lijn te waarborgen, de godsdienstmethode van ISBO/SLO. De leerkracht gebruikt verschillende werkvormen tijdens de lessen, aangepast op de belevingswereld van de leerlingen, ten einde de lessen boeiend en uitdagend te maken voor de leerlingen.

In de hogere groepen wordt er ook aandacht besteed aan andere wereldreligies. De leerlingen leren niet alleen de Koranverzen, maar ook de vertaling daarvan. Eveneens wordt de context waarin het betreffende Koranvers is geopenbaard uitgelegd aan de kinderen. Deze uitleg is afgestemd op het taal- en denkniveau van de kinderen. De (godsdienst)leerkracht gebruikt de pregnante context om (seksuele) voorlichting te geven aan de kinderen. Vanaf groep 6 gebeurt dit planmatig. Jongens en meisjes krijgen apart deze lessen.

Verantwoordelijkheid

De islam leert de mens dat deze een enorme verantwoordelijkheid draagt. Een verantwoordelijkheid die zo groot is dat zelfs ‘de hemelen en de aarde haar hebben geweigerd’. Een moslim is er continu van doordrongen dat hij op een later tijdstip ter verantwoording zal worden geroepen voor al zijn daden. Dit bewustzijn moet leiden tot een actieve instelling en participatie die zijn gehele omgeving ten goede beïnvloedt.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen.

 

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 doen mee met de salaat (het gebed) op school. De leerlingen van de lagere groepen worden voorbereid op het verrichten van de salaat. Hier wordt ook daadwerkelijk mee geoefend.

 

We zijn een islamitische school en vinden het belangrijk dat we de regels die Allah heeft voorgeschreven, naleven. Dit is ook het geval met de kledingvoorschriften. Wij stimuleren onze leerlingen om zich te kleden volgens de regels van de Koran en de Soenna. Samen met de ouders willen wij deze verantwoordelijkheid dragen. Leerkrachten en ander personeel, die bewust hebben gekozen voor een islamitische school, hebben hierin een voorbeeldfunctie.

 

De school viert de volgende islamitische feesten:

 

• Ied-ul-Fitr (Suikerfeest);
• Ied-ul-Adha (Offerfeest).

 

Tijdens godsdienstlessen worden de volgende onderwerpen/thema’s onder andere behandeld:

 

• 1 Muharram (migratie van de Profeet, vrede zij met hem, en het begin islamitisch nieuwjaar);
• Ashoera;
• Israe wal mi’raadj;
• Lailat-ul-Qadr.

 

In veel producten worden bepaalde stoffen toegevoegd die niet toegestaan zijn voor moslims. Denk bijvoorbeeld aan dierlijke vetten. Om te voorkomen dat we steeds in een situatie terechtkomen waarin we ons moeten afvragen wat wel mag en wat niet, willen we afspreken dat kinderen alleen fruit, dadels, pruimen, vijgen, noten en popcorn mogen uitdelen of iets wat zelf is bereid.

Verwante onderwerpen

Hieronder vindt u een selectie van de verwante onderwerpen.

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, Hierbij gaat het om goede leerresultaten én om de persoonlijke vorming van de kinderen.

Ouderbetrokkenheid

Het beleid van de school is erop gericht ouders te betrekken bij de zaken die op school gebeuren.

Zorg voor de kinderen

Wij willen kinderen een veilige omgeving bieden om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Passend onderwijs

Als scholen hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren, ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.