Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Over El Amien

El Amien 1 is opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen vanuit de islamitische principes te geven.
Lees meer

Identiteit van El Amien

El Amien betekent “de betrouwbare” in het Arabisch en is een van de roepnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.
Lees meer

Kwaliteit van het onderwijs

Wij streven ernaar om een excellente school te worden. Wij willen dat onze leerlingen maximale kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien.
Lees meer

Zorg voor de kinderen

Onze school streeft ernaar om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen, vanuit zijn of haar unieke interesse en talent.
Lees meer

Passend onderwijs

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling passend onderwijs te organiseren.
Lees meer

Ouderbetrokkenheid

Het beleid van de school is erop gericht ouders te betrekken bij de zaken die op school gebeuren.
Lees meer

Inspraak en medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school, dat meedenkt over het schoolbeleid.
Lees meer

ICT op school

De ICT speelt een belangrijke rol op onze school. Leerlingen maken gebruik van de Basispoort, op school en thuis, om te leren, oefenen en toetsen te maken.
Lees meer

Educatieve sites

We hebben een aantal educatieve websites geselecteerd waar u vaak kosteloos onderwijsmateriaal voor uw kind(eren) kunt vinden en gebruiken.
Lees meer

Aanmelding en inschrijving

Als u zich kunt vinden in ons beleid m.b.t. de identiteit en de manier waarop wij onderwijs geven, kunt u uw kind aanmelden.
Lees meer

Overstap naar de middelbare school

Op deze pagina vindt u alles over de overstap van groep 8 naar een middelbare school in Amsterdam.
Lees meer

Ouder- en kindadviseur

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind?
Lees meer

Toezichthoudend bestuur

De El Amienscholen vallen onder het toezichthoudend bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS).
Lees meer

Klachtenregeling

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Dit kan over allerlei zaken gaan op school.
Lees meer
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.