Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Oprichting El Amien 3

Het bestuur van de El Amienscholen is voornemens om een basisschool met een islamitische grondslag op te richten in Zaandam.

Een belangrijke voorwaarde om deze school op te kunnen richten, is dat er voldoende belangstelling moet zijn. Ouders dienen officieel aan te geven dat zij behoefte hebben aan deze islamitische basisschool.

Om ons initiatief te steunen, kunt u als ouder een ouderverklaring op de website van DUO afgeven. Het afgeven van een ouderverklaring is slechts bedoeld om uw steun kenbaar te maken. Het is geen inschrijving op de nieuwe school. We rekenen op uw steun en hopen u in de nabije toekomst te mogen verwelkomen op onze nieuwe islamitische basisschool.

Ouderverklaring afgeven
https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/255

Voorwaarden afgeven ouderverklaring

  • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
  • U kunt per kind 1 ouderverklaring geven, dus u óf de andere ouder/verzorger en niet allebei.
  • Voor basisonderwijs valt uw kind in de categorie van 2 tot en met 4 jaar op 1 november van het kalenderjaar dat u de verklaring afgeeft.
  • Uw kind woont in een postcodegebied dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 6 kilometer (basisonderwijs) of 15 kilometer (voortgezet onderwijs) vanaf een meetpunt behorend bij de postcode van de nieuwe school.
  • U hebt de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund.

 

Vorige El Amien Lyceum
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.