Schooltijden 8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Aanmeldformulier zij-instroom (kind ouder dan 4 jaar)

Onderstaande tekst bevat belangrijke informatie. Wij vragen u om deze informatie goed door te lezen.

Voor wie is het formulier bedoeld?
Dit formulier is bedoeld voor kinderen die al op een basisschool zitten, maar van school willen wisselen. Zij worden zij-instromers genoemd.

Aanmelden
Voor aankomend schooljaar 2023-2024 zitten alle groepen vol. Aanmelden is daarom niet mogelijk. De school heeft, gezien de enorme interesse, geen wachtlijst. Mocht er door een verhuizing of doublure wel een plaats beschikbaar komen binnen een groep, dan wordt de informatie op deze pagina aangepast.

Procedure
Om iedereen een gelijke kans te geven, volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure. Onze intern begeleiders behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers. Wij hanteren de volgende procedure:

  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep;
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling, waarna we contact opnemen met de huidige school;
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar;
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.

Bovenstaande procedure start zodra er plek is in de beoogde groep.

Kinderen ouder dan vier jaar die van school wisselen, worden zij-instromers genoemd. Om iedereen een gelijke kans te geven, volgen we voor het aannemen van zij-instromers een vaste procedure die u zelf eenvoudig start. Onze intern begeleiders behandelen de aanmeldprocedure voor zij-instromers.

We hanteren de volgende criteria:

  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep;
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling, waarna we contact opnemen met de huidige school;
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar;
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.

Bovenstaande procedure start zodra er plek is in de beoogde groep. Zodra dit het geval is, wordt contact met u opgenomen door één van onze intern begeleiders.

Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam

8:30-15:00 uur, vrijdag tot 12:00 uur

Onderwerpen

Wij zijn El Amien!

30 jaar geleden is de basisschool El Amien opgericht om kinderen goede onderwijs- en ontwikkelingskansen te geven vanuit de islamitische principes. El Amien betekent ‘de betrouwbare’ in het Arabisch en is een van de bijnamen van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Copyright © 2023 IBS El Amien 1. Alle rechten voorbehouden.